menu-midi-zh 18 21

套餐 18€

                    头+主菜或主菜+甜点

18元套餐(周一至周五午餐供

套餐 21

          头+主菜或主菜+甜点

胗培根丁沙拉

煮蛋配马乃滋酱(法式蛋黄酱

蔬菜沙拉

扇贝羹

本店沙拉(生菜,培根丁,格耶干酪,溏心蛋)

主菜

奶酪或蘑炒蛋 (薯条 )

牛膈肌配酒汁或洛克孚干酪汁或贝亚恩汁(蛋黄奶油嫩葱头汁)(薯条)

禽肉配檬汁 (意面)

日主菜

甜点

巧克力慕斯

褐糖蛋奶布丁

莓白乳酪

咖啡或巧克力配奶油霜

甜点咖啡盘 + 3€

不含酒类